Co jsou to odborky?

ODBORKY jsou staré skoro jako český skauting sám. První vznikly ještě za Rakouska-Uherska. Např. odborka LYŽAŘ, to byla tehdy novinka. Lyžování bylo v té době u nás téměř neznámé. A přitom to byl skvělý vynález, díky kterému se tehdy v zimě nejeden dědeček a prababička dostali do školy, nakoupit a do kostela. Odborky prostě pomáhaly rozvíjet se v činnostech, které byly aktuální.

Předchozí vydání odborek  z roku 1998 už aktuální dávno není. Mimo to obsahuje věci, které se v oddílové praxi neosvědčily. Proto vznikly odborky, které držíš v ruce. S ambicí reagovat na dobu a udržovat s ní krok. S ambicí být jednoduchým a praktickým pomocníkem v oddílové výchově.

PROČ POUŽÍVAT ODBORKY

 

Protože prostřednictvím nich můžeš holky a kluky vést

 • k rozvoji ve specializovaných dovednostech
 • nechat je vyniknout v oblasti jejich zájmu
 • rozšířit jim oblasti zájmu
 • nasměrovat je k výběru budoucího povolání

ODBORKY jsou oproti skautské stezce nástrojem, který vede k rozvoji ve specializovaných dovednostech. Stezka podporuje rozvoj všeobecných skautských znalostí, dovedností a postojů v celku, který mají zvládnout všichni. Cílem odborek je povzbudit a prohloubit zájem skautů a skautek v konkrétní oblasti lidské činnosti dle jejich vlastního výběru. Často se jedná o dovednosti, kterým se věnují i mimo Junáka, jako jsou sport, hra na hudební nástroj, praktické dovednosti, aj. Odborky jsou vodítky k tomu, jak se ve vybrané oblasti zdokonalit nebo se stát „odborníkem“.

Víš, že když v činnosti oddílu používáš odborky, uplatňuješ SKAUTSKOU VÝCHOVNOU METODU? A to především v části PROGRAM OSOBNÍHO RŮSTU? Podobně tomu je při používání stezek.

ODBORKY JSOU ZAMĚŘENÉ NA UŽŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ KAŽDÉHO

X

STEZKY JSOU ZAMĚŘENÉ NA VŠESTRANNÝ ROZVOJ

 

STEZKA a ODBORKY jsou jedněmi ze základních nástrojů pro používání Skautské výchovné metody v její části Program osobního růstu.


JAKÉ MÁME VĚKOVÉ KATEGORIE?

 • SKAUTI a SKAUTKY
  • mladší skauti skautky 10 – 12 let
  • starší skauti a skautky 13 – 15 let
 • ROVEŘI a RANGERS, pro účel odborek je vymezujeme od 16 let výše
Plnění odborek nemá horní věkový limit.

TESTOVÁNO PRO VŠECHNY KTEŘÍ:

 

 • se více ZAJÍMAJÍ o určitou oblast a chtějí v ní ZDOKONALOVAT
 • vnímají mezery v oblasti, o které by se rádi DOZVĚDĚLI VÍCE a stali se v ní odborníky, ale zatím se jim do toho moc nechce nebo nevědí jak
 • chtějí využít svoje ZNALOSTI a ZKUŠENOSTI v některé oblasti a zapojit je do PROGRAMU družiny nebo kmene
 • se chtějí vytáhnout před ostatními ☺

NAPSÁNO PRO VEDOUCÍ KTEŘÍ:

 

 • chtějí PODPOŘIT členy oddílu v jejich INDIVIDUÁLNÍM ROZVOJI, ať už v oblastech jejich zájmu, nebo v činnostech, ke kterým mají vlohy, ale a také v zájmech, které by rádi sdíleli s ostatními
 • chtějí podpořit jejich DLOUHODOBÝ ZÁJEM o konkrétní oblast – odborky mají vzrůstající náročnost, mohou členy provést od mladšího skautského věku až po dospělost
 • chtějí učit členy oddílu vyhledávat informace, diskutovat, prezentovat, vymýšlet programy, přemýšlet nad složitějšími věcmi
 • hledají inspiraci pro PROGRAM ODDÍLU – mnohé aktivity z odborek lze zapojit do oddílové činnosti, aniž by chtěli plnit odborku všichni
 • chtějí rozšířit program oddílu o novou oblast, nebo prohloubit různorodost programu (např. historie skautingu, nový sport, zahraniční skauting nebo výchova k občanství …).
 • chtějí propojit program několika věkových kategorií jednou činností
 • si chtějí vychovat zdatné pomocníky do vedení oddílu – z plnitelů mohou být dobří pomocníci pro přípravu programu, přípravě programu se budou učit v rámci plnění odborky na tématu, které jim je nejbližší
 • si chtějí rozšířit vědomosti a dovednosti a sami si splnit odborku – nové odborky nemají věkový strop a nabízí možnost individuálního rozvoje i jim samotným