FAQ – časté otázky

MÁTE OTÁZKU? NAPIŠTE NÁM!

ODBORKY@SKAUT.CZ

 

Jaké jsou návaznosti nových odborek na současné vlčky a světýlka?

Při vzniku odborek byly promýšleny návaznosti na revidované odborky pro světlušky a vlčata – vlčky a světýlka. Ty budou realizovány při jejich vzniku. Pokud hledáte návaznosti nových odborek se současnými vlčky a světýlky, vězte, jsou zatím umělé. Můžete se na ně podívat zde.


Proč jsou všechny náboženské odborky křesťanské?

Otázka je nejasná. Za prvé:  skupina se jmenuje duchovní. Hlavně proto, že ne všechny odborky v duchovní oblasti se věnují náboženství. Za druhé: Protože je téměř nereálné sehnat autora, který by připravil odborku na jiné náboženství než křesťanství. Od začátku tvorby sháníme autory či autorky, kteří by měli o odborky na jiná náboženství zájem. Víte o někom? Dejte nám vědět na odborky@skaut.cz. A jak je to s duchovními odborkami? Jsou tři:

  • Odborka Poutník/Poutnice za pravdou cílí na poznání bez ohledu na náboženství. Podrobnější vysvětlení lze najít v cíli odborky i v jednotlivých úkolech. Stejně tak vyšel článek v časopise Skaut. Vše na webu.
  • Odborka Průvodce/Průvodkyně křesťanskou kulturou cílí na tradice, na nichž stojí západní evropská kultura.
  • Odborka Ježíšův kamarád či Ježíšova kamarádka je nabídka pro všechny oddíly s rozšířenou křesťanskou výchovou, kterých je v naší organizaci nezanedbatelné množství.

________________________________________________________________________________________________________________

Je splnění odborky garancí toho, že je nositel odborníkem v dané oblasti?

V dnešní  moderní a rychle se rozvíjející době je těžké přesně určit, co člověk musí umět, znát, zkusit, zažít a zvládnout, aby mohl být považován za odborníka (ještě před nedávnou dobou to např. v humanitních oborech znamenalo dobře znát latinu, řečtinu, umět nazpaměť odříkat texty). A vlastně nám o to ani nejde.

Jednak proto, že za důležité považujeme především to, že se mladý člověk seznámil s novou oblastí a udělal v ní poctivý osobní posun v rámci svých možností. A jednak proto, že odborky jsou jako výchovný nástroj cíleny nejen k rozvoji odbornosti, ale také k rozvoji osobnosti, viz výše.


Jak to bude se Lvím skautem?

Lví skaut vlastně není odborka. Je to něco, co stojí nad odborkami a nad stezkami. V rámci revize odborek proběhla i aktualizace Lvího skauta. Najdete ho zde.


Kde je Panda?

Panda byla mezinárodní odborkou. V té době, co odborky vyšly, tzn. v roce 1998. Její hlavní přínos a důvod, proč tam byla, byla právě ta mezinárodnost. Dnes už jinde Panda není, tudíž není ani mezinárodní.


Proč není odborka Školní prospěch?

Hlavním cílem odborek je dát skautům/skautkám/roverům/rangers prostředem k tomu, aby se mohli stát v něčem odborníci. To historická odborka Školní prospěch nenaplňovala.

Dalším cílem odborek je posunout skauty a rovery na další úroveň – aby si zkusili nebo zažili něco nového, potkali nové kamarády, získali novou zkušenost. To stávající pravidla udělování Školního prospěchu nesplňují.

V neposlední řadě bylo udělování odborky Školní prospěch v podstatě náhodné a skaut sanotný na ní měl jen pramalý vliv. Příklad: když skautka studovala nepříliš obtížnou školu, měla samé jedničky a odborka jí doslova “spadla do klína”. Kdyby ovšem studovala nejlepší školu v kraji, studium by sice mohlo být kvalitnější, ale známky by měla horší a odborka by jí tedy nepříslušela. A to nám nepřišlo fér. Udělení má záležet zejména a hlavně na tom skautovi, který se pokouší odborku získat.


Proč mají některé odborky divné názvy?

Vymyslet názvy některým odborkám byl velký oříšek. Mnohdy jsou názvy složitě vydiskutovaný kompromis. U žádné odborky se nebráníme změny názvu, pokud vás napadne nějaký lepší (napište na odborky@skaut.cz). Co ale chceme zachovat:

  • název vystihuje náplň odborky,
  • název má mužský i ženský tvar.

Stojíme si za tím, že chceme oba, protože

  • je nás polovina skautů a polovina skautek,
  • chceme, aby se člověk mohl s názvem ztotožnit

U některých odborek se přesto nepoužívá ženský nebo mužský tvar názvu. Jednoduše proto, že to se současnou češtinou není možné.

Názvy jsme konzultovali s odborníky na jazykovědu, gender i samotné obory. Jejich doporučení bylo, ať se k hledání názvů postavíme kreativně. Např. slovo ministryně dřív také nebylo používané a mnohým uším znělo hrozně. Třeba i my jednou obohatíme naši řeč.


Proč má Hacker/Hackerka na nášivce bílý klobouk?

Většina veřejnosti zná hackery a hackerky jako lidi, kteří se nabourávají do počítačových systémů. White hat (v překladu bílý klobouk) patří v internetovém slangu mezi etické hackery. Mezinárodní rada konzultantů elektronického obchodu (EC-Council) vytvořila kurzy a on-line školení pro různé oblasti etického hackování. A co všechno může dělat etický hacker nebo etická hackerka? Podívejte se do odborky!  Ti, co narušují počítačovou bezpečnost ze škodolibosti nebo k osobnímu prospěchu se nazývají Black hat – crakeři.


Některé odborky mi dost nesedí, např. Smartphonista. Nejsou dost skautské.

Nikdo z týmu odborek se neodvažuje rozhodovat, co je skautské a co není skautské. Za čím si ale stojíme: Odborky od jejich vzniku bylo dáno do vínku reagovat na aktuální dobu. Už v roce 1914 byste mohli plnit odborku lyžař nebo cyklista. V tu dobu to byly ještě relativně nové vynálezy! A pro některé stejně šokující. Proto i nyní chceme v odborkách reagovat na novou dobu. Při tom ale zachováváme i staré osvědčené odborky, např. zálesák, táborník i cyklista. A proč zrovna Smartphonista? Protože Smartphone má hodně dětí a chceme dát vedoucím nástroj, který jim pomůže naučit děti telefon používat. Je fajn umět rychle přivolat pomoc pomocí GPS souřadnic (je i užitečná aplikace do mobilu Záchranka), pomoci člověku, co se nás ptá na cestu, pomocí mapy v telefonu, užitečná je např. aplikace na záchranu zraněných zvířat. Ale také je důležité umět mobil ve správné chvíli odložit, vypnout a nezhroutit se, když ho máme vybitý. Stejně tak nám přijde důležité umět pomoci vybrat kamarádovi správný telefon, aby uměl vše, co člověk potřebuje za správnou cenu. A kdo ví, možná mezi skauty se najde nový vývojář  chytrých telefonů či vývojářka aplikací. Podle nás to patří do všeobecného rozvoje stejně jako jiné dovednosti. Pokud ale máte s některými odborkami problém, vyberte si jiné.


Jakým způsobem bude probíhat přechod na novou verzi odborek?

Přechodná doba je stanovena na tři roky, platí oba systémy. Postupně bychom chtěli přecházet na nový systém.


Můžu opravdu nosit odborky i jako dospělý?

Za předpokladu, že splníš nejvyšší třetí stupeň – ano!

Pozor, krojový řád umožňuje v dospělosti nosit pouze odborky se zářezy – takže je potřeba splnit třetí stupeň. Staré odborky bys tedy měl podle krojového řádu stále sundat.


Tyhle nové odborky se mi nelíbí. Musím je používat?

Nemusíš. Byli bychom ale rádi, abys nám napsal, proč se ti tyto novější nelíbí, abychom s tím mohli něco udělat.

Současně platné staré odborky jsou stále ke stažení zde.