Krajinář Krajinářka

Ti, kteří by chtěli získat tuto odborku, by měli vědět, jak přírodní podmínky v území určují lidskou obživu, strukturu osídlení a kulturu a jak kultura ovlivňuje tvář a charakter krajiny. Měli by mít představy o plánování využití krajiny a vědět, jak chránit a rozvíjet její pozitivní rysy i jak minimalizovat ty negativní, a řešit problémy. Měli by takto umět popsat krajinu svého regionu – tábořiště, bydliště, tradiční cíle výprav, poznatky vztáhnout i na krajinu neznámou. Měli by umět během výprav oddílu ukázat zajímavé prvky v krajině.

Odborku lze stáhnout zde.

Krajinar_verson2

 

Inspirace k plnění odborky:

Poznávání krajiny

Roverský kmen 2016-4_krajinář

Územní plánování

Krajinář Skautský svět 2017-10

 

 

  Subscribe  
Upozornit na