Lví skaut

Vzhledem k novým odborkám tým odborek pod svá křídla vzal i revizi a celkovou úpravu ocenění Lví skaut a Bobr.

Tým odborek pracuje na nové podobě těchto ocenění. Pro začlenění nových odborek výkonná rada schválila pro Lvího skauta a Bobra toto pozměněné znění:

Podmínky pro získání odznaku Lví skaut I. stupně (tučně změny)

 1. Splnit podmínky dvou na sebe navazujicích stupňů skautské stezky.
 2. Splnit dvě odborky z tábornicko-cestovatelské skupiny (stupeň dle věku) nebo podmínky II. stupně odborky Táborník
 3. Splnit podmínky odborek Záchranář/Záchranářka a Zdravotník/Zdravotnice (stupeň dle věku) nebo II. stupně odborností Záchrana a Zdravověda.
 4. Splnit jednu odborku z přírodovědecké skupiny (stupeň dle věku) nebo podmínky zeleného stupně Světového odznaku ochrany přírody (Panda).
 5. Splnit odborku Skautský historik (stupeň dle věku) nebo podmínky I. stupně odborky Skautské přátelství.

Podmínky pro získání odznaku Lví skaut II. stupně (tučně změny)

 1. Získat 1. stupeň Lvího skauta
 2. Splnit podmínky všech stupňů skautské stezky.
 3. Splnit výzvu Tři orlí pera.
 4. Splnit jednu odborku z humanitní skupiny (stupeň dle věku) nebo podmínky II. stupně dvou odborností odborky Historik (Dějiny skautingu a jedna podle vlastního výběru).
 5. Splnit jednu další odborku z přírodovědecké skupiny (stupeň dle věku) nebo II. stupně jedné z odborek Znalec Živé přírody, Znalec neživé přírody.

Skaut/skautka odznak může nosit na kroji, jestliže mu/jí byl udělen před dosažením 18 let věku.

Splnil od vás někdo podmínky Lvího skauta? Tady je postup, jak si zažádat o dekret a nášivku:

Předkladatelem návrhu na odznak Lvího skauta (I. i II. stupně) je výchovný zpravodaj okresu, pokud okres funkci výchovného zpravodaje nemá jmenovanou, předkládá návrh předseda ORJ. Pokud je ORJ zrušena, přesouvají se tyto kompetence na kraj. Navrhovatelé garantují příkladné skautské chování a jednání kandidáta odznaku. Kraje žádají KÚJ o vystavení dekretu a zaslání nášivky.

Žádost o udělení Lvího skauta ke stažení ve wordu nebo pdf formátu. Vyplněnou žádost pošlete do kanceláře Junáka na email kancelar@skaut.cz.

Udělovatelem prvního stupně je výchovný zpravodaj KRJ, pokud kraj funkci výchovného zpravodaje nemá jmenovanou, uděluje odznak předseda KRJ. Udělovatelem druhého stupně je náčelník nebo náčelní. Odznak předává udělovatel nebo jím pověřená osoba.

 

Lví skaut Skaut 2018-2-6

 

Mladý Bobr (tučně změny)

Podmínky (stupeň odborek dle věku):

 1. Splnit podmínky dvou na sebe navazujících stupňů skautské stezky včetně vodáckých doplňků.
 2. Splnit odborku Plavec/Plavkyně nebo podmínky II. stupně odborky Vodní sportovec (vybírá z odborností Plavání, Potápění, Vodácké sporty, Pramice).
 3. Splnit odborku Vodák/Vodačka a jednu další odborku z vodácké skupiny nebo podmínky II. stupně odborky Vodák (vybírat z odborností Kánoe, Kajak, Raft), nebo II. stupně odborky Lodník (vybírat z odborností Plachetnice, Windsurfing, Motorový člun).
 4. Splnit jednu odborku z přírodovědecké skupiny nebo podmínky II. stupně odborky Ekolog (odbornost Příroda okolo vody) nebo Světový odznak ochrany přírody Panda (zelený stupeň, – se zaměřením na koloběh, znečištění a erozní účinky vody).
 5. Splnit odborku zdravotník/zdravotnice a záchranář/záchranářka nebo podmínky II. stupně jedné z odborností odborek Služžba bližžním a Duchovní žživot (doporučeno vybírat z odborností Záchrana, Zdravověda, Průvodcovská služžba).

Bobr (tučně změny)

Podmínky (stupeň odborek dle věku):

 1. Splnit podmínky Mladého bobra a podmínky všech stupňů skautské stezky včetně vodáckých doplňků.
 2. Splnit další stupeň jedné odborky z vodácké skupiny nebo odborky plavec/plavkyně (pokud už ji nemám splněnou pro roverský stupeň) nebo III. stupeň jedné z odborností odborky Vodák nebo Lodník splněné při plnění Mladého bobra.
 3. Splnit jednu další odborku z vodácké skupiny a jednu z tábornicko-cestovatelské skupiny nebo splnit tři dalšší odbornosti na úrovni II. stupně (nejméně jednu ze skupiny odborek Vodní sportovec, Vodák nebo Lodník, dále je doporučena odbornost Historie vodních skautů z odborky Historik, odbornost Oprava lodí z odborky Kutil a odbornosti z odborek Poutník a Technik).
 4. Splnit výzvu Tři orlí pera.

 

Bobr