Odborky a vyšší org. jednotky

Jak podpořit plnění odborek z pozice střediska? (výstupy z Valného sněmu):

 • najde odborníky pro jednotlivé obory a nabídne je oddílům
 • podpoří “hromadný start” oddílů v plnění odborek – pro všechny je pak normální je plnit
 • pobízí v plnění odborek také činovníky, kteří pak fungují jako vzor
 • nakoupí sety odborek oddílům
 • uspořádá střediskovou akci, která oddíly s odborkami seznámí a motivuje je k jejich plnění
 • zapojuje aktivity z odborek do střediskových akcí, např.: Geocacher, Atlet…

 

Jak podpořit plnění odborek z pozice okresu? (výstupy z Valného sněmu):

 • nabízí okresní patrony pro určité typy odborek pro vícero středisek (např. rover)
 • podporuje patronování napříč středisky (např. u roverů)
 • pořádá okresní “odborkové kurzy” – jednodenní akce s aktivitami např. k odborce Fotogra
 • zapojuje odborky do okresních akcí, např.: Geocacher, Atlet…
 • podporuje odborky formou zařazení odborek do bran na Svojsíkově závodu
 • nabídne oddílům možnost slavnostního udělování odborek na krajských akcích