Strážce přírody Strážkyně přírody

Ti, kteří by chtěli získat tuto odborku, by měli mít zájem podílet se na ochraně přírody, chápat význam ochrany přírody a mít k tomu potřebné znalosti. Měli by znát chráněná území a chráněné druhy vybraného regionu (velikost a hranice si volí podle svého zájmu a možností), vědět, jak a proč se o ně pečuje a proč jsou chráněny. Zároveň by se měli vyznat v základních předpisech souvisejících s ochranou přírody a vědět, na koho se v případě potřeby obrátit.

Odborka se stažení zde.

Strazce_prirody_verson2

 

Článek z časopisu Skaut 2012:

Skaut 2012-5_strážce přírody

  Subscribe  
Upozornit na