Tým


Aktualizace

Revize odborek pro světlušky a vlčata – vlčků a světýlek je součástí strategického tématu Rozvoj a aktualizace výchovného programu probíhající pod zpravodajkou výkonné rady Junáka pro program Barborou Tichavovou – Rozárkou. Projekt zaštiťuje odborkový tým v podobném složení jako u odborek pro skauty a skautky rozšířený o

Martinu Honzů (Hopsinku), která má na starosti tvorbu vlčků a světýlek, jejich oponenturu, ilustrace na grafických listech a komunikaci s časopisem Světýlko.

Odbor vlčat a světlušek, který pomáhá především oponenturou textů.

Kontakt

Tyto odborky jsou součástí projektu Nového výchovného programu, který se realizoval pod vedením Ondřeje Kupky – Dicka, zpravodaje výkonné rady Junáka pro program.

Neváhejte se obrátit na email odborky(at)skaut.cz pokud:

  • jste tu nenašli odpověď na otázku, která se vám honí v hlavě
  • nevíte si s čímkoli rady
  • našli jste někde na webu/v odborce chybu
  • chybí vám nějaká zásadní odborka
  • nebo se vám naopak něco líbí a chcete potěšit autory a autorky 🙂

Email vybírá Ondra a Gymi a buď vám odpoví sami, nebo zajistí, aby vám odpověděl jiný povolaný člověk. Mimo něho se na přípravě odborek podílí mnoho dalších lidí. Kdo to všechno je?


Užší tým odborek

Ondřej Kabelka (Ondra). Tajemník – zodpovídá za komunikaci s autory textů, vymáhá slíbené texty, odpovídá na dotazy, metodicky oponuje… V týmu je od roku 2013.

Ondřej Pilecký (Lung). Garant produkce – zodpovídá za všechny věci spojené s vydáním odborek – nášivky, web, grafická podoba… V týmu je od začátku roku 2014.

Tereza Tostová (Žába). PR. Zodpovídá za tvorbu PR článků. V týmu je od konce roku 2014.

Pavla Sýkorová (Gymi). Šéfka týmu odborek – drží celý tým pohromadě, zodpovídá za termíny, zajišťuje kontakt s ústředím Junáka… V týmu je od září 2015.

Jana Karaová (Kulda). Metodická oponentka. V týmu je od září 2015.


Kdo všechno píše jednu odborku?

Každá odborka má svého odborného autora, odborného oponenta, minimálně čtyři metodické oponenty. V posledních fázích se také snažíme odborku předem ukázat dalším zájemcům a odborníkům a jejich názory zapracováváme.

Setkali jsme se s otázkou: Kdo vytvářel odborky? Byli to skutečně profesionálové a profesionálky?

Byli, a ne ledajací. Bez nároku na odměnu po večerech vedle svého zaměstnání nad odborkami seděli profesionální pedagogové i specializovaní odborníci na slovo vzatí. Za všechny můžeme jmenovat bývalou reportérku České televize, finanční manažerku jedné z největších neziskových organizací, mistryni republiky ve štafetovém běhu přes překážky, předního českého dramaturga, zástupce ředitele jedné z velkých základních uměleckých škol, bývalého ředitele České rady dětí a mládeže, novináře předního moravského deníku a mnohé další vysokoškolské i středoškolské učitele.

Ze skautského světa odborky psali a oponovali Ekologický odbor, Odbor duchovní výchovy, Zahraniční odbor, Zdravotní rada a Kapitanát vodních skautů.

Odbornost ale nestačí. Bylo potřeba schopnosti vcítit se do role vedoucích, aby se aktivity daly dobře plnit, aby byly bezpečné, atraktivní a představovaly pro holky a kluky výzvu. Mnohdy se odborky předělávaly a upravovaly natřikrát. Rok se testovaly, sbírala se zpětná vazba od vedoucích, patronů, ale také roverů, rangers, skautů i skautek.

Neznamená to, že nyní jsou odborky bezchybné a dokonalé. Jsou  ale tím nejlepším, co jsme zvládli. Pokud nám pomůžete odhalit případné přehlédnuté chyby a slabiny, moc rádi je s vaší pomocí uděláme ještě lepší.