S odborkami do oddílu

Jak představit odborky v oddíle? Nechte se inspirovat..

 

1. Nechte vybrat skauty a skautky
Skautům a skautkám představíme celý soubor odborek. Každý si z něj vybere, co mu přijde zajímavé. Může to mít různé podoby. Např. hromada odborkových listů na stole klubovny, přehledné vyvěšení jednotlivých listů na samostatné nástěnce, prohlížení nášivek, prohlížení plakátu, hledání listů na tajemných místech, která souvisí s tématem odborky apod.

2. Patron jako reklama
Mezi členy oddílové rady si řekneme, kdo bude patronovat kterou odborku. Patron pak představí svůj obor co možná nejatraktivněji členům oddílu a vzbudí zájem možných zájemců o plnění. Může si také odborku sám plnit, a tím inspirovat k plnění mladší zájemce.

3. Zapojte odborky do programu na táboře
Pokud je plnění odborek jedním z cílů tábora, můžeme aktivity z odborek „schovávat“ do etap celotáborové hry. Např. v tématu Starých řeckých bájí můžeme vybrané aktivity prohlásit za jednotlivé schopnosti bohů, ve Hvězdných válkách s nimi můžeme pracovat u postav se zvláštními schopnostmi. Plnění odborek se dá přirozeně zahrnout i do pravidelně se opakujících bloků táborového programu. Např. v rámci tzv. klubů, do kterých se táborníci dle vlastního zájmu zapíší a navštěvují je po dobu tábora několikrát (kondiční, přírodní kuchyně, základy sebeobrany atd.) podobně jako třeba „výběrové hodiny“ v Harry Potterovi.

4. Zapojte odborky na výpravě a schůzkách
Výprava či schůzka mohou být tematicky zaměřené (tématem je např. občanství, ochrana přírody, ale i nácvik divadla atd.). V tom případě je vhodné využít některé aktivity z odpovídajících odborek. Ve chvíli, kdy aktivita zaujme, je vhodné nabídnout i celou odborku. Velmi dobře se dají využít např. přírodovědné odborky na vandru. Hvězdáře/Hvězdářku je možné začít při zkoumání hvězd pod širákem, Kutila/Kutilku při opravě klubovny, Mezinárodního skauta/Mezinárodní skautku před odjezdem na Jamboree apod.

5. Oslovujte podle nadání
Napíšu si, co které dítě v oddíle zajímá. Jako vedoucí bych to měl dlouhodobě sledovat a vědět. Svou znalost mohu ověřit tím, že budu vytipovávat a nabízet odborky členům oddílu „na míru“. Např.: někdo „chodí s obličejem stále v trávě“ a zkoumá brouky, někdo umí dobře používat sekyrku, jiný stále mluví o tancích v druhé světové válce, jiný je zase tvořivý. Nebo např. naopak: maminka nechce své dítě pustit na výpravu, protože má opět špatnou známku z angličtiny. Co se např. společně domluvit, že se na výpravě začne plnit odborka Jazykář? Někdo si stále stěžuje, že dějepis je ten nejhorší předmět na světě a že za to může učitel. Co mu ukázat, že dějepis nemusí být jen suchá data? Můžeme také zapojit holky a kluky v oddíle a (hrou) se jich zeptat, komu by jakou odborku navrhli. Rychlonožkovi Atleta, protože je z nás nejrychlejší a Pomněnce Uzlařku, protože pořád a ráda motá s provázky. Mohou se pak vyjádřit, jestli jsou s výběrem spokojeni a zda by si odborku sami vybrali.

6. Propojujte odborky a Stezku
Stezku (nástroj všeobecného rozvoje) a Odborky (nástroj specializovaného rozvoje) je dobré propojovat. V koncepci revidované Stezky se s odborkami počítá. Propojovat je však možné už nyní. Např. pokud má skaut splněného Přírodovědce, mají mu být uznány některé aktivity z oblasti Příroda kolem nás, a naopak, baví-li skautku bod Příběhy kolem nás, je jí vhodné doporučit odborku. Pokud má skautka splněnou odborku Kutilka, mohly by jí být uznány snad všechny aktivity ze zručnosti.

7. Další způsoby, které vymyslíte!
Budeme rádi, když se podělíte. Můžete přidat i fotku. Vaše nápady zveřejníme na webových stránkách.

 

DOPORUČUJEME

Zde si např. můžete stáhnout tip od oddílu Vorvaň z Nymburka Hrdinové.