Vlčci a světýlka – revize

Aktuální vlčci a světýlka

Současné znění je možné stáhnout na webu časopisy.skaut.cz.

Revize vlčků a světýlek

Nyní zadání revize připomínkují odbory, poté půjde do výkoné rady a náčelnictva. Až bude zadání schváleno, odborkový tým se těší, až se bude moci pustit splnění.

 

Nově připravovaní vlčci a světýlka

Nová podoba vlčků a světýlek, odborek pro vlčata a světlušky se připravovala částečně  spolu s novými odborkami pro skauty a skautky a bude po nich následovat. Co už o tomto procesu můžeme říci?

  • vycházíme z původních vlčků a světýlek, pracujeme se známými publikacemi.
  • snaha je o revizi, oživení, aktualizaci a plynulejší propojení vlčků & světýlek se skautskými odborkami s důrazem na zachování fungujících prvků.

Informace o plánovaných výsledcích revize cíle vlčků a světýlek

  • podpořit osobní rozvoj dítěte (dovednosti i mimo Junáka)
  • dát možnost vyniknout jednotlivci

Cílová skupina

  • vlčata a světlušky 8-10 let
  • ne prvňáci a předškoláci
  • ne skauti, což znamená nepřesahovat náročností do odborek

Forma

Důraz na praktické aktivity (nahradit požedavek zná užitečnějším předvede):

  • – znalosti
  • předvede – dovednosti
  • dokáže – aplikace