Začni teď

Vezmi si do ruky odborkové listy a jdeme na to!

 

ODBORKOVÝ LIST

TITULNÍ STRANA

NÁZEV ODBORKY – Zde si napíšeš jméno – když se pracovní list ztratí, tak se ví, že je tvůj ☺. Také to slouží k uvědomění si: ano, teď je to odborka, kterou chci plnit a na kterou se soustředím.

MŮJ PATRON / MOJE PATRONKA  Zde si zapiš jeho/její jméno. Ale až po té, co jste na plnění společně domluvili. Souhlas patrona je stvrzením, že mě na cestě plnění odborky bude doprovázet.

CÍL ODBORKY – Shrnutí, co by měl umět člověk, který chce hrdě nosit odborku na svém kroji.

OBRÁZEK NÁŠIVKY – Tuto nášivku budeš po splnění nosit.

POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY odpovídají na základní otázku, co všechno musím splnit, abych získal nášivku? Podle věku zjistíš, kolik aktivit Dokaž to a Ukaž se máš splnit, např. případě odborky Historik/Historička:

 • MLADŠÍ SKAUTI A SKAUTKY   2 + 2
 • STARŠÍ SKAUTI A SKAUTKY     4 + 6
 • ROVEŘI A RANGERS                  6 + 9

Pokud máš splněný předchozí stupeň, tak plníš aktivit méně, starší skauti a skautky 2+4, roveři a rangers 2+3 aktivity.

DOKAŽ TO – HLAVNÍ PODMÍNKY. Splněním těchto aktivit plnitel prokáže základní kompetence „odborníka“ ve svém oboru.
UKAŽ SE – DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY. Splněním těchto aktivit uchazeč o odborku ukáže hlubší zájem o daný obor a vyzkouší si úkoly a aktivity, které by ho třeba ani nenapadly.

MÁM SPLNĚNO! Ve chvíli, kdy máš daný počet aktivit splněný, hurá!, napiš si datum splnění poslední aktivity a nech si odborku slavnostně podepsat vedením oddílu. Za splnění dostaneš nášivku a rozhodne-li se oddíl pro diplomy, tak i diplom. Diplom budeš moci za padesát let ukazovat vnoučatům.

Na konci stránky je další důležitá věc, byť malým písmem, SEBEHODNOCENÍ. Když splníš aktivitu, ohlédni se ještě, jak ti plnění šlo: Byla pro tebe aktivita moc jednoduchá? Nebo ses naučil něco nového? Či byla aktivita tak náročná, že byla na hranici splnitelnosti a už bys do toho vícekrát nešel? Vybarvi si kolečko podle náročnosti aktivity. Zeleně pokud byla moc jednoduchá, oranžově, když byla akorát a červeně, pokud nebyla skoro splnitelná. Nejlepší je, pokud budeš mít co nejvíce políček vybarvených oranžově. V tom případě si umíš správně zvolit mezi aktivitami a s partonem jste si nastavili správnou

BARVY

Nepřehlédnutelný faktor odborkových listů a nášivek. Co je klíčem? Každá barva označuje oblast. Máme jich několik:

 • FIALOVÁ označuje humanitní odborky.
 • HNĚDÁ je barva technických odborek.
 • ŽLUTÁ prezentuje duchovní odborky.
 • SVĚTLE ZELENÁ barva patří přírodě.
 • TMAVĚ ZELENÁ najdeš u tábornicko-cestovatelských odborek.
 • SVĚTLE MODROU se vyznačují vodácké odborky. Jsou vhodné jak pro oddíly vodácké, tak i pro suchozemské.
 • TMAVĚ MODRÁ barva ukazuje, že odborka je sportovní.
 • Kdo nosí odborku BÍLOU, věnuje se službě bližním.
 • ORANŽOVÁ odborka na kroji symbolizuje umělecké odborky.
 • ČERVENÁ kategorie je určená odborkám zaměřeným na oddílové dovednosti.
Barvy umožňují rychlou orientaci ve velkém množství odborek. Chceš-li plnit přírodovědnou odborku, sáhneš rovnou po světle zelených. Má někdo více nášivek stejné barvy? Je pravděpodobně specialista na danou oblast. Má někdo nášivky různých barev? Znamená to, že je všestranněji zaměřený.

PRACOVNÍ LIST

ÚKOLY

DOKAŽ TO

Jde o soubor základních aktivit. Kolik jich máš splnit, víš z předchozího listu. Pokud jsi rover či rangers, většinou musíš splnit všechny. Pokud jsi mladší, vyber si. Tyto aktivity jsou značeny písmeny. V druhém sloupci máš napsáno, co splněním dané aktivity dokážeš, je tam popsaný cíl. Má pomoci tobě i patronovi v hodnocení splnění aktivity. Kromě orientace v tématu v cílech najdeš i spoustu jiných dovedností, které máš ovládat: připravit program, prezentovat, srozumitelně vysvětlovat, vyjadřovat se písemně atd. Znalosti k tématu jsou důležitá věc, ale v dnešním světě, kdy se dá mnoho věcí dohledat na internetu, nejsou zdaleka jedinou věcí, kterou by sis měl plněním odborky osvojit. Ve chvíli, kdy si myslíš, že máš aktivitu splněnou, podepiš si ji. Pokud si to bude myslet i patron, podepíše se ti také. Aktivita je splněna, pokud máš oba podpisy a máš pocit, že jsi aktivitu splnil nejlépe, jak umíš. Nezapomeň si také vybarvit políčko na první stránce. Pokud se ti tam vejde, do políčka si napiš i písmeno.

Tip: Odborkový list využiješ ve všech třech věkových kategoriích. Doporučujeme ho nascanovat, vyfotit, nebo jej jinak zaznamenat. Až ho ztratíš, zmokne nebo se rozloží, budeš vědět, jak na tom s plněním jsi.

UKAŽ SE

Doplňující úkoly. Měly by být pro tebe výzvou. Alespoň mírnou. Měl by sis vyzkoušet něco nového, inspirovat oddíl, pomoci s programem, atd. I jako rover/ rangers máš vcelku velký výběr. Vybírej pečlivě! Podepisování a vybarvování koleček funguje obdobně jako u kategorie Dokaž to.

Zbývá nám otočit na poslední stránku, kde pokračuje část UKAŽ SE.


Ještě je třeba zmínit dvě důležité věci:

VLASTNÍ AKTIVITA

Jsou pro tebe některé aktivity moc jednoduché? Nebo ti něco důležitého chybí? V tom případě se domluv s patronem a vymysli/ vymyslete a zapiš vlastní aktivitu. Tu pak splň, normálně ji započítej a zapiš na první stranu pracovního listu.

PLNÍM a PATRONUJI odborku současně

Tato situace může skutečně nastat. Viz výše Rover a rangers v roli patrona.


Prošli jsme celý odborkový list. Teď bys měl o plnění odborky vědět všechno podstatné. Zajímá tě, co dál?

Dostaneš nášivku!

Na nášivkách se dobře pozná, jaký stupeň máš splněný. Nášivku zakoupíš s jedním zářezem, ta odpovídá nejmladší kategorii. Dva zářezy značí splnění v kategorii starších skautů a skautek, tři zářezy označují splnění v kategorii roverů a rangers. Pokud začínáš s plněním v některé ze starších kategoriií, došij si zářez(y) bílou nití tak, aby byly na odborce zářezy dva nebo tři.

Doplňování zářezů

Splníš-li si odborku v kategorii mladších skautů a skautech a bude ti třináct let, budeš si muset doplnit další body, abys měl právo odborku nosit dále. Není jich už tolik a během roku (max. dvou) bys je měl splnit.

Nestihnu splnit odborku v dané kategorii

Pokud začínáš s plněním v kategorii mladších skautů a skautek a plnění ti trvá déle, začni ve třinácti letech, tedy v další kategorii, plnit také úkoly určené pro starší skauty a skautky. Podobně tomu bude i u přechodu do roverů. Pokud začínáš s plněním v kategorii starších skautů a skautek a plnění ti trvá delší čas, přidáš si v šestnácti letech aktivity pro rovery.

Po splnění odborky v kategorii roverů můžeš nášivku se třemi zářezy nosit do konce života! Jsi „odborníkem“ a to ti nikdo nevezme. Vnímej svou odbornost, prosím, také jako závazek pomáhat v plnění odborky dalším.

Krojový řád k nošení nášivek říká: Umístění je „1 cm pod předchozími nášivkami (tzn. pod mezinárodním znakem, znaky vzdělávacích akcí a výzev) na pravém rukávu, nejvýše tři v jedné řadě, nosí se max. do věkové kategorie následující po splnění, odborky získané v úrovni roveři a rangers (tři „zářezy“) se mohou nosit i v dospělosti.“

V roverském věku tedy nelze nosit nášivku s jedním zářezem a jako člen dospělý nemohu nosit nášivku se dvěma zářezy. Pokud nepokračuji v plnění dalším stupněm nebo jsem nezvládl splnit další aktivity, měl bych odborku odpárat.

Nášivku ti z kroje nikdo „strhávat“ nebude. Pečlivě zvaž, jestli tě pak v tomto případě bude někdo považovat za odborníka. Kroj je tvoje vizitka, přemýšlej, co vše dáváš jeho správným nošením okolí najevo.

Ukázka budoucích nášivek.